POLÍTICA DE PRIVACITAT
PROTECCIÓ DE DADES

RESPONSABLE:  DENTSANA BARCELONA, EMPRESA PER A LA INTERMEDIACIÓ DE SERVEIS DENTALS SL – CIF B66945692

CONTACTE:  CARRER CARDENAL REIG 29 BAIXOS – Barcelona (Barcelona) info@dentsanabcn.com – Tel. 933.333.934 https://www.dentsanabcn.com

FINALITATS:  Tractament de dades de potencials pacients que contacten a través de l´apartat de web (cita online) Contacte i activitats comercials amb clients; Control de cites i agendaTractament de comunicats, notícies i promocions Enviament de comunicats, notícies i promocions

LEGITIMACIÓ:  Tractament de dades de potencials pacients que contacten a través de l´apartat de web (cita online): Consentiment explícit de l’interessat; Existència d’una relació contractual amb l’interessat mitjançant contracte o precontracte Tractament de comunicats, notícies i promocions: Consentiment explícit de l’interessat

CONSERVACIÓ:  Tractament de dades de potencials pacients que contacten a través de l´apartat de web (cita online): Consentiment explícit de l’interessat; Existència d’una relació contractual amb l’interessat mitjançant contracte o precontracte Tractament de comunicats, notícies i promocions: Consentiment explícit de l’interessat

DESTINATARIS:  No cedim les seves dades a tercersTransferències internacionalsNo realitzem transferències internacionals de les seves dades

PROCEDÈNCIA:

  • Tractament de dades de potencials pacients que contacten a través de l’apartat de web (cita online)
  • Potencials pacients cita online: El propi interessat o el seu representant legalTractament de comunicats, notícies i promocions
  • Contactes potencials clients per telèfon i correu electrònic: El propi interessat o el seu representant legal
  • Potencials pacients cita online: El propi interessat o el seu representant legal
  • Pacients de la Clínica: El propi interessat o el seu representant legal

DRETS: Vostè té dret a accedir a les seves dades, rectificar-, suprimir-los, limitar o oposar-se al seu tractament, al seu portabilitat, a retirar el seu consentiment i a presentar reclamacions davant l’Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades). Més informació a la nostra “Política de Privadesa i Protecció de Dades”.

DETALLS DE LA NOSTRA POLÍTICA DE PRIVACITAT

1.- INFORMACIÓ GENERAL

Aquesta “política de Privacitat i Protecció de Dades” té com a finalitat donar a conèixer les condicions que regeixen la recollida i tractament de les seves dades personals per part de la Clínica Dentsanabcn per vetllar pels drets fonamentals, el seu honor i llibertats, tot això en compliment de les normatives vigents que regulen la protecció de dades personals segons la Unió Europea i l’Estat Membre espanyol. En conformitat amb aquestes normatives, necessitem disposar de la seva autorització i consentiment per a la recollida i el tractament de les seves dades personals, de manera que a continuació, us expliquem tots els detalls del seu interès respecte a com vam realitzar aquests processos, amb què finalitats, que altres entitats podrien tenir accés a les seves dades i quins són els seus drets. A l’efecte de la present Política de Privacitat, s’ha d’entendre com “Pacient” a tota persona física que rep els serveis dentals de Dentsanabcn com a conseqüència del contracte de prestació de serveis bucodentals (el “Contracte”) i / o “potencials pacients” a aquelles persones que sense signar el contracte esmentat anteriorment, han contactat a través del formulari de contacte del web de la clínica Dentsanabcn. S’inclou a el “Tutor” o “Pare” com Pacient o potencial pacient a aquelles persones físiques que ostenten la pàtria potestat del Pacient menor d’edat i per tant, actuen en el seu nom o en nom de qualsevol altra persona declarada incapacitada. Per tot l’exposat, un cop revisada i llegida la nostra Política de Protecció de Dades, és imprescindible que l’accepti com a prova de la seva conformitat i consentiment. 2.- RESPONSABLE DEL TRACTAMENTQui és el responsable del tractament de les teves dades? El responsable del Tractament de Dades és aquella persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, o òrgan administratiu, que sol o conjuntament amb altres determini els mitjans del tractament de dades personals; en cas que els mitjans del tractament estiguin determinats pel Dret de la Unió Europea o de l’Estat Membre espanyol. En aquest cas, les nostres dades identificatives com a Responsable del Tractament són els següents: DENTSANA BARCELONA, EMPRESA PER A LA INTERMEDIACIÓ DE SERVEIS DENTALS SL – CIF B66945692

2.- RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

RESPONSABLE:  DENTSANA BARCELONA, EMPRESA PER A LA INTERMEDIACIÓ DE SERVEIS DENTALS SL – CIF B66945692

CONTACTE:  CARRER CARDENAL REIG 29 BAIXOS – Barcelona (Barcelona) info@dentsanabcn.com – Tel. 933.333.934 https://www.dentsanabcn.com

FINALITATS:  Tractament de dades de potencials pacients que contacten a través de l’apartat de web (cita online) Contacte i activitats comercials amb clients; Control de cites i agendaTractament de comunicats, notícies i promocions Enviament de comunicats, notícies i promocions

LEGITIMACIÓ: Tractament de dades de potencials pacients que contacten a través de l’apartat de web (cita online): Consentiment explícit de l’interessat; Existència d’una relació contractual amb l’interessat mitjançant contracte o precontracte Tractament de comunicats, notícies i promocions: Consentiment explícit de l’interessat

CONSERVACIÓ:  Tractament de dades de potencials pacients que contacten a través de l’apartat de web (cita online): Mentre es mantingui la relació mercantil Tractament de comunicats, notícies i promocions: Mentre no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat. Articles 72.1, 73 i 74 de la LOPD GDD. Les dades es conservaran fins que l’interessat retiri el seu consentiment o exerceix el Dret de supressió de les dades.

DESTINATARIS:  No cedim les seves dades a tercers

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS: No realitzem transferències internacionals de les seves dades

PROCEDÈNCIA:

  • Tractament de dades de potencials pacients que contacten a través de l’apartat de web (cita online)
  • Potencials pacients cita online: El propi interessat o el seu representant legal. Tractament de comunicats, notícies i promocions
  • Contactes potencials clients per telèfon i correu electrònic: El propi interessat o el seu representant legal
  • Potencials pacients cita online: El propi interessat o el seu representant legal
  • Pacients de la Clínica: El propi interessat o el seu representant legal

DRETS: Vostè té dret a accedir a les seves dades, rectificar-, suprimir-los, limitar o oposar-se al seu tractament, al seu portabilitat, a retirar el seu consentiment i a presentar reclamacions davant l’Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades). Més informació a la nostra “Política de Privadesa i Protecció de Dades”.