Avís Legal

DENTSANA BARCELONA, EMPRESA PER A LA INTERMEDIACIÓ DE SERVEIS DENTALS SL

AVÍS LEGAL WEB https://www.dentsanabcn.com

En compliment amb el que estableix la Llei 34/2002 de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa dels següents aspectes legals:

PROPIETAT DEL LLOC WEB

Titular del website:
DENTSANA BARCELONA, EMPRESA PER A LA INTERMEDIACIÓ DESERVEIS DENTALS SL – CIF B66945692 – DENTSANA

Direcció:
CARRER CARDENAL REIG 29 BAIXOS. 08028, Barcelona (Barcelona), Espanya.

Contacte:
Tel. 933333934 – email: info@dentsanabcn.com

Registre mercantil o autorització administrativa:
Registre Mercantil de Barcelona, inscrita al tom 45.818, foli 29, full B 500.036, inscripció 1 Codi de Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris E08612645

Activitat:
La intermediació en la prestació de serveis propis de les clíniques dentals, per si o a través de tercers. la compra, venda, lloguer, manteniment, reparació i instal·lació d’aparells propis de clíniques dentals, etc.

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

El portal web https://www.dentsanabcn.com té com a objecte facilitar el públic, en general, el coneixement de les activitats que aquesta organització realitza i dels productes i serveis que presta, per al desenvolupament de la seva activitat. L’ús de qualsevol de les funcionalitats de el lloc web implica l’expressa i plena acceptació de les condicions aquí exposades, sense perjudici d’aquelles particulars que poguessin aplicar a alguns dels serveis concrets oferts a través del lloc web. El titular de el lloc web es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la seva web o en la configuració i presentació d’aquesta. Amb l’objecte de mantenir actualitzada la informació publicada al portal web, els continguts de la mateixa podran ser modificats, corregits, eliminats o afegits en qualsevol moment, de manera que serà convenient comprovar la vigència o exactitud dels mateixos acudint a les font socials. 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL, INDUSTRIAL I FRAMES

Tots els elements que formen el lloc web, així com la seva estructura, disseny, codi font, així com els logotips, marques i altres signes distintius que apareixen en la mateixa, són titularitat de DENTSANA BARCELONA, EMPRESA PER A LA INTERMEDIACIÓ DE SERVEIS DENTALS SL, DENTSANA o dels seus col·laboradors i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. Igualment estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial les imatges i altres elements gràfics inclosos al lloc web. El titular de el lloc web prohibeix expressament la realització de “framing” o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, configuració original o continguts del nostre lloc web. L’ús dels continguts ha de respectar la seva llicenciament particular. De tal manera el seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida llevat que hi hagi prèvia i expressa autorització del titular de el lloc web DENTSANA. Únicament s’autoritza la reproducció total o parcial dels textos i continguts proporcionats pel lloc web, sempre que concorrin totes i cadascuna de les següents condicions: Es mantingui la integritat dels continguts, documents o gràfics. Es citi expressament a titular de el lloc web com a font i origen d’aquells. El propòsit i la nul·litat de tal ús sigui compatible amb el fins de la Web i/o activitat del titular de la pàgina web. No es pretengui un ús comercial, quedant expressament prohibides la seva distribució, comunicació pública, transformació o des compilació Qualsevol altre ús haurà de ser comunicat i autoritzat pel titular de la pàgina Web, prèvia i expressament. Respecte a les cites de productes i serveis de tercers, el titular de el lloc web reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en la web l’existència de drets ni de cap responsabilitat sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini o recomanació. El titular de el lloc web declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que el nostre lloc web poguessin estar violant els seus drets, preguem es posi en contacte amb el titular de la pàgina web.

LINKS O HIPERENLLAÇOS

Els enllaços continguts en el nostre lloc web poden dirigir a continguts Web de tercer. L’objectiu d’aquests enllaços és únicament facilitar-li la recerca dels recursos que li puguin interessar a través d’Internet. No obstant això, aquestes pàgines no pertanyen a titular de la pàgina Web, ni fa una revisió dels seus continguts i, per això, el titular de el lloc web no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre el titular de el lloc web i de les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars d’altres llocs on es trobin. El titular de el lloc web tampoc pot fer-se responsable del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar-se de l’accés o ús de la mateixa. Els enllaços a el lloc web https://www.dentsanabcn.com hauran de respectar les següents condicions: L’establiment de l’enllaç no suposarà cap tipus d’acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de DENTSANA BARCELONA, EMPRESA PER A LA INTERMEDIACIÓ DE SERVEIS DENTALS SL de la pàgina que realitza l’enllaç. La pàgina web en la qual s’estableixi el hiperenllaç no contindrà informacions amb continguts que siguin il·lícits, discriminatoris, contraris als principis ètics comunament acceptats o atemptin contra l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers. El titular de el lloc web pot sol·licitar que es retiri un enllaç al seu web, sense necessitat d’al·legar cap causa. En aquest cas, la pàgina que hagi realitzat l’enllaç haurà de procedir a la seva immediata supressió, tan aviat com rebi la notificació del titular de la pàgina web. No es responsabilitza de cap manera ni garanteix la claredat, exactitud, habilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que l’establiment del hiperenllaç pugui oferir. L’usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar-se de l’accés a la pàgina web del hiperenllaç. La pàgina web en la qual s’estableixi el hiperenllaç no podrà contenir marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a titular de el lloc web excepte aquells signes que formin part de la mateixa enllaç.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Per a aquells casos que es recaptin, tracten o emmagatzemen dades personals, es farà en conformitat amb la Política de Privacitat publicada en la pàgina web i que pot consultar al peu o footer de el lloc web.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de el present Portal, serà la llei espanyola. Per resoldre qualsevol controvèrsia o reclamació derivada dels serveis prestats a través d’aquesta web, haurà d’atendre el que indica cada contracte de prestació de serveis subscrit per les parts. Sempre que l’Usuari no sigui consumidor o usuari, i quan no hi hagi una norma que obligui a una altra cosa, les parts acorden sotmetre als jutjats i tribunals de Barcelona capital, per ser aquest el lloc de celebració del contracte, amb renúncia expressa a qualsevol una altra jurisdicció que els pogués correspondre.